Tar inkludering på alvor

Gå til hovedinnhold Gå til meny

Tar inkludering på alvor

Bakehuset jobber bevisst med inkludering og ønsker å skape gode arbeidsplasser og tilrettelegge for flere mennesker som står utenfor arbeidslivet.

Publisert

Til stede på Inkluderingskonferansen: F.v.: Hovedtillitsvalgt i Bakehuset Ingunn Ekremsæter, statsminister Erna Solberg og HR-sjef Hilde Melfald.

Mangel på kompetanse, «hull» i CV’en, personlige utfordringer, funksjonsnedsetting eller språkutfordringer. Mange mennesker sliter med å komme inn i arbeidslivet.

- Vi har de siste årene rettet større oppmerksomhet mot hvordan våre arbeidsplasser og behov for arbeidskraft kan være en læringsarena. Vi vil bidra til integrering av mennesker som av ulike grunner står utenfor det ordinære arbeidslivet. Som Norges største bakeribedrift har vi et mulighetsrom, og vi tar et ansvar for å bidra til økt inkludering, sier Hilde Melfald, HR-sjef i Bakehuset.

Felles innsats
20. juni gikk startskuddet for den nasjonale Inkluderingsdugnaden i regi av regjeringen. Som IA-bedrift var Bakehuset invitert til begivenheten.

- Å inkludere flere mennesker i arbeidslivet er ikke en oppgave offentlige myndigheter kan gjøre alene. Derfor vil regjeringen invitere hele samfunnet til en inkluderingsdugnad – en felles innsats for å få flere i jobb. Målet er å få flest mulig inn i faste, trygge jobber i det ordinære arbeidslivet, innledet statsminister Erna Solberg.

20. juni ble oppstartkonferansen for Inkluderingsdugnaden åpnet av Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande.

Beriker mangfoldet
Bakehuset jobber bevisst med inkludering og har forpliktet seg gjennom NHO-prosjektet «Ringer i Vannet». Prosjektet kan vise til lovende resultater, blant annet ved Bakehuset Larvik. Ulrik slet lenge med å komme seg inn i arbeidslivet fordi han har Asbergers syndrom, men gjennom deltakelse i prosjektet fikk han fast jobb.

- «Ringer i vannet» har gitt positive effekter generelt rundt omkring på bakeriene våre, og spesielt i Larvik. Gode samarbeid bidrar til å berike mangfoldet og organisasjonen, og har samtidig vist seg å være positivt for arbeidsmiljøet, sier Melfald.

«Se mulighetene»
På konferansen fortalte flere som hadde stått utenfor arbeidslivet sin historie om inkluderende arbeidsgivere, og arbeidsgivere delte sitt perspektiv. Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie, avrundet seminaret med en klar oppfordring til bedrifter om å se muligheter.

- Det er små handlinger som skal til, men som har stor betydning for enkeltindividet, sa Anniken Hauglie (t.v.).

- Vi har fått et viktig samfunnsoppdrag som handler om å inkludere enda flere inn i Bakehuset, noe vi skal ta på alvor gjennom konkrete målsetninger og tiltak slik at vi ser effekter i praksis, sier Melfald.

Relevante artikler